Welsh Flag Cymraeg English Flag English

Croeso i Ymddiriedolaeth
James Pantyfedwen

Cytunwyd gyda'r Comisiwn Elusennau ar Gynllun rheoli gwaith yr Ymddiriedolaeth yn Ebrill 1998. Mae'r ddogfen hon yn gosod allan amcanion yr Ymddiriedolaeth fel a ganlyn:

“ ... hybu a hyrwyddo crefydd, addysg, y Celfyddydau ac amaethyddiaeth a phwrpasau elusennol eraill er budd y Cymry, yn bennaf yng Nghymru”.

Yn ymarferol dehonglir yr amcanion hyn yn y dulliau isod:

  1. myfyrwyr ar gyfer astudiaethau uwchraddedigol ac, yn fwyaf arbennig, gwaith ymchwil
  2. eglwysi unigol ar gyfer gwelliannau ac atgyweiriadau i adeiladau eglwysig, gyda blaenoriaeth ar gyfer gwelliannau sy'n gysylltiedig a phrosiectau cenhadol lleol
  3. Eisteddfodau

Mae'r wefan yn cynnwys canllawiau ar gyfer pob un o'r uchod - mewn fformat pdf. Yr ydym yn eich cynghori i ddarllen rhain yn ofalus er mwyn cadarnhau bod eich prosiect yn dod o fewn cwmpawd yr Ymddiriedolaeth. Mae modd hefyd dod o hyd i gopi o'r ffurflen gais briodol ar y wefan, eto mewn fformat pdf. OND NID OES FFURFLENNI AR GYFER EGLWYSI LLEOL AR GAEL AR Y WEFAN GAN BOD Y BROSES O GYFLWYNO'R FFURFLENNI HYN YN AMRYWIO YN UNOL A PHATRWM ENWADOL YR EGLWYS.  OS YDYCH AM GAEL FFURFLEN AR GYFER GWAITH ATGYWEIRIO/GWELLA MEWN EGLWYS UNIGOL BYDD ANGEN CYSYLLTU A SWYDDFA'R YMDDIRIEDOLAETH. Mae modd gwneud hyn trwy'r post, ffôn, ffacs, neu e-bost. Rhestrir y manylion cysylltu isod:

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
Pantyfedwen, 9 Stryd y Farchnad, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DL

Ffôn: 01970 612806
e-bost: post@jamespantyfedwen.cymru

Am unrhyw ymholiad yn ymwneud â'r Ymddiriedolaeth - ffurflenni cais ac ati - byddwch cystal a chysylltu â Gwenan Creunant (Ysgrifennydd Gweithredol) neu Nel Williams (Ysgrifennydd y Swyddfa).

Nel Williams GC2.jpg
Nel Williams Gwenan Creunant